Skyddat boende

Vi erbjuder skyddat boende för personer som lever under hot. Våra säkerhetssamordnare har mångårig polisiär bakgrund och lång erfarenhet av arbete med defensiva skyddsåtgärder. Tillsammans med våra erfarna socionomer och terapeuter möter vi på ett effektivt sätt klientens behov.

  • Skyddat boende
  • Psykosocialt stöd
  • Samtalsstöd
  • Operativt skydd
  • Konsultation och utbildning

Säkerhet och riskhantering

Vi hjälper företag och myndigheter att hantera hot och arbeta förebyggande mot risker. Tillsammans bedömer vi de risker som finns och utformar hållbara åtgärder. Våra medarbetare är internationellt erfarna problemlösare med kunskap inom säkerhetsarbete från några av världens största företag.

  • Konsultation
  • Operativa tjänster
  • Utbildning
  • Föreläsningar
  • Riskanalys