Klient som behöver skydd?

Vi erbjuder skyddat boende för personer som lever under hot. Våra säkerhetssamordnare har mångårig polisiär bakgrund och lång erfarenhet av arbete med defensiva skyddsåtgärder. Under hela skyddsinsatsen har klienten tillgång till vårt erfarna och kompetenta vårdteam.

Kontakta oss

Nationella Skyddsinsatser

– spetskompetens inom skydd och säkerhet

Många av våra klienter lever med en hotbild som är kopplad till hedersrelaterat våld, kvinnofrid, vittnesskydd, avhopp från kriminella organisationer och nätverk, men också personer som är utsatta för stalkning. För att möta våra klienters problematik ingår både säkerhetssamordnare och ett kompetent vårdteam i skyddsinsatsen.

Vi arbetar främst på uppdrag av socialtjänsten och med polisens brottsoffer- och personsäkerhetsgrupper men tar också uppdrag inom privat sektor. All vår personal är utbildad inom strukturerad/evidensbaserad riskbedömning, vilket är grunden i alla skyddsinsatser vi genomför. Vi samarbetar idag med cirka fyrtio olika kommuner och polismyndigheter.

För oss är det viktigt att samverka nära dig som uppdragsgivare för att optimera teamet och anpassa kunskapen och stödet runt klienten på bästa möjliga sätt. Vi har hög tillgänglighet och tar fullt ansvar för säkra transporter, rättegångsbevakningar och umgängen under skyddsplaceringen.

Andra tjänster vi tillhandahåller
Vid behov kan vi genomföra säkra transporter, rättegångsbevakningar och umgängen för klienter som är placerade i kommunalt skyddat boende eller i annan verksamhet som inte kan tillgodose operativt skydd. Vi erbjuder även utbildningar inom:

 • Riskbedömning (PATRIARK, SARA, SAM)
 • Personsäkerhet
 • Informationssäkerhet

Arbetar du med placeringar i skyddat boende?

Kontakta oss vid förfrågan eller konsultation på telefonnummer 0708-130 818 eller via formuläret.

OBS! Privatpersoner behöver gå via socialtjänsten i sin kommun för att få hjälp med skyddat boende genom NSI.

Bred kompetens för samtliga klienter

Alla klienter får tillgång till vårt team som består av en bred samansättning av kompetenser och funktioner.

 • Säkerhetssamordnare med bakgrund som poliser eller livvakter
 • Socionomer för samordning och handledning, uppföljning och återrapportering till dig som uppdragsgivare
 • Legitimerad psykoterapeut för strukturerade samtal och traumabehandling
 • Legitimerad psykoterapeut med inriktning traumabehandling/PTSD för barn och ungdomar
 • Samtalsstöd med kompetens inom sexuell traumatisering och våld i nära relationer
 • Samtalsstöd vid komplex PTSD
 • Alkohol- och drogterapeut för inventering av beroendeproblematik och stödsamtal
 • Beteendevetare för handledning av personal, stödsamtal och insatsplanering
 • Legitimerad läkare som är specialist i psykiatri för klinisk bedömning samt medicinskt ansvar och sjukskrivning
 • Möjlighet att genomföra Trappansamtal

Säkert boende

Skyddat boende
Vi har flera boenden med personal i varierande grader. Boendena har skyddsanordningar som larm, förstärkta fönster och kameror för att tillgodose en trygg vistelse. En säkerhetssamordnare eller socionom ansvarar alltid för insatsen och oavsett vilket av våra skyddade boenden klienten bor i står hela vårdteamet till förfogande.

Lägenheter, hemligt boende
Vi har ett stort antal lägenheter i varierande storlek, på olika orter i landet. Utöver en ansvarig säkerhetssamordnare eller socionom finns stöd via en kontaktperson kopplad till varje boendeform. Klienterna har också hela vårt vårdteam till förfogande.

Familjehem
För barn och ungdomar med skyddsbehov finns ett flertal familjehem. Alla har lång erfarenhet av att jobba med skyddspersoner under vår handledning. Vi har tillstånd att bedriva konsulentstödd familjehemsvård för barn och ungdomar. En socionom ansvarar alltid för insatsens i samverkan med en säkerhetssamordnare.

Om oss

Nationella Skyddsinsatser grundades 2012 och är en privat verksamhet inom vård, omsorg och säkerhet. Vi har sedan starten utvecklat verksamheten genom att fokusera på våra uppdragsgivares behov och stegvis förändrat samansättningen av kompetenser och funktioner för att uppnå verkliga resultat. Vi tillhandahåller skräddarsydda lösningar inom utbildning, konsultation och operativa tjänster och kan tack vare våra olika tjänsteområden tillgodose de flesta behov.

Vi arbetar på uppdrag av myndigheter, såsom socialtjänst och polis samt privata företag, både nationellt och internationellt och är en av Sveriges främsta leverantörer inom skyddsplaceringar, säkerhet och andra skyddsinsatser. Vår personalgrupp består av ett 20-tal anställda med bakgrund inom polisen, socialtjänsten, kriminalvården samt som akademiker och livvakter. Utöver det arbetar ett 50-tal personer på uppdrag av oss ute i landet.