Säkerhet och
riskhantering

Vi hjälper våra kunder att hantera hot och arbeta förebyggande mot risker. Våra medarbetare är rutinerade problemlösare med erfarenhet av säkerhetsarbete från några av världens största företag.

Kontakta oss

Nationella Skyddsinsatser

– spetskompetens inom personsäkerhet och riskhantering

Med växande exponering av enskilda individer kombinerat med att den tekniska utvecklingen ökar, har den upplevda säkerheten förändrats. Samtidigt har samhällets resurser minskat, vilket innebär att den personliga säkerheten istället åligger den utsattes arbetsgivare eller individen själv.

För att minska riskerna krävs ofta ett sammanhängande system av åtgärder som kompletterar varandra samtidigt som varje del skyddar de enskilda tillgångarna. Genom ett proaktivt säkerhetsarbete kan möjliga risker belysas och analyseras för att formulera hållbara åtgärder. Vid en konsultation bedömer vi de risker som finns och hur dessa bör hanteras.

För oss är det viktigt att arbetet sker i nära samarbete med dig som uppdragsgivare för att vi tillsammans ska komma fram till en fungerande strategi. Vi har hög tillgänglighet och erbjuder även operativa tjänster i de fall det behövs.

Konsultation

 • Riskhantering
 • Personsäkerhetsanalys
 • Internationella uppdrag
 • Utredning
 • Jourtjänst
 • Koordinator

Operativa tjänster

 • Personskydd
 • Säkerhetsförare
 • Skyddat boende

Kontakta oss för konsultation och åtgärdsplan

På telefonnummer 0770-810 400 eller via formuläret.

Akademi

Vi arbetar med evidensbaserad metodik för lärande enligt 6D-principen (Define, Design, Deliver, Drive, Deploy och Document) med Kirkpatrick-certifierade utbildare. Vi är vana vid komplicerade projekt med stora grupper och arbetar alltid i nära samarbete med kunden för att på kortast möjliga tid nå bästa resultat. Vår utbildning i exempelvis konflikthantering har vunnit internationell uppmärksamhet i form av ”Best Practice”.

 • Konflikthantering
 • Personlig säkerhet/personlig säkerhet kvinna
 • Informationssäkerhet
 • Krishantering
 • Självskydd/självskydd kvinna
 • Resesäkerhet
 • PDV (Pågående dödligt våld)

Föreläsningar som gör skillnad

Vårt Lunch & Learn-koncept är en uppskattad utlärningsmetod som ökar medarbetarnas kunskap inom riskhantering och säkerhetsfrågor. Under en timme informerar en extern föreläsare både personal och ledning om risker, hot och säkerhet.

Person- och informationssäkerhet

Livvakten Carl arbetar idag inom risk management efter många år som livvakt för bland annat diplomater, kungligheter och näringslivstoppar runt om i världen. Hans unika, egenupplevda och ibland fruktansvärda erfarenheter blandat med vetenskapliga fakta har gjort honom till en populär föreläsare och rådgivare.

Stalkning

Susanne Strand är stalkerexpert och docent i kriminologi vid Örebro universitet. Som forskare arbetar hon främst med att undersöka, utreda och analysera arbete som avser prevention av våld i nära relationer och stalkning. Susanne är en uppskattad föreläsare och har stor kunskap inom polisiärt arbete och olaga förföljelse.

Analys

Riskanalys

Bedömning och hantering av hot samt risk för våld och övergrepp är en central roll i många organisationer. Ofta kan det få stora konsekvenser om de inte hanteras rätt. Vi erbjuder riskanalyser genom evidensbaserad metodik för att på bästa sätt kunna hantera en situation så snabbt som möjligt.

Bakgrundskontroll vid anställning

Att göra en bakgrundskontroll vid en nyrekrytering kan ha stor betydelse för bedömningen av en kandidat. Felrekryteringar är en stor kostnad men kan i många fall undvikas. Vid en bakgrundskontroll tar vi reda på det du behöver känna till, exempelvis uppgifter om kriminellt förflutet och om meritförteckningen är korrekt.

 

 • Risk- och sårbarhetsanalys
 • Hotbildsbedömning
 • Bakgrundskontroll vid anställning

Om oss

Nationella Skyddsinsatser grundades 2012 och är en privat verksamhet inom vård, omsorg och säkerhet. Vi har sedan starten utvecklat verksamheten genom att fokusera på våra uppdragsgivares behov och stegvis förändrat samansättningen av kompetenser och funktioner för att uppnå verkliga resultat. Vi tillhandahåller skräddarsydda lösningar inom utbildning, konsultation och operativa tjänster och kan tack vare våra olika tjänsteområden tillgodose de flesta behov.

Vi arbetar på uppdrag av myndigheter, såsom socialtjänst och polis samt privata företag, både nationellt och internationellt och är en av Sveriges främsta leverantörer inom skyddsplaceringar, säkerhet och andra skyddsinsatser. Vår personalgrupp består av ett 20-tal anställda med bakgrund inom polisen, socialtjänsten, kriminalvården samt som akademiker och livvakter. Utöver det arbetar ett 50-tal personer på uppdrag av oss ute i landet.

Några av våra uppdragsgivare: