Klient som behöver skydd?

Vi ger skydd till personer som lever under hot. Våra säkerhetssamordnare har mångårig polisiär bakgrund och lång erfarenhet av arbete med defensiva skyddsåtgärder. Våra klienter har tillgång till vårt kompetenta och erfarna vårdteam under hela skyddsinsatsen.

Kontakta oss

Nationella Skyddsinsatser

– spetskompetens inom skydd och säkerhet

Våra säkerhetssamordnare har mångårig polisiär bakgrund och lång erfarenhet av arbete med defensiva skyddsåtgärder. Som en del i skyddsinsatsen ingår ett kompetent vårdteam för att på ett effektivt sätt möta våra klienters ofta multipla problematik.

Vi arbetar med personer som lever under olika typer av hot. Skyddspersonerna lever med en hotbild som kan vara kopplad till hedersrelaterat våld, kvinnofrid, vittnesskydd, avhopp från kriminella organisationer och nätverk, men också personer som är utsatta för stalkning. Vi arbetar främst på uppdrag av socialtjänsten och i samverkan med polisens brottsoffer- och personsäkerhetsgrupper, men vi tar också uppdrag inom privat sektor.


Snabbt bästa möjliga skydd och stöd

För oss är det viktigt att samverka nära dig som uppdragsgivare för att optimera teamet och anpassa kunskapen och stödet runt klienten på bästa möjliga sätt. Vi har hög tillgänglighet och erbjuder också säker transport om det behövs.

All vår personal är utbildad inom strukturerade/ evidensbaserade riskbedömningar som är grunden i alla skyddsinsatser vi genomför. Vi samarbetar idag med cirka fyrtio olika kommuner och polismyndigheter, brottsoffer- och personsäkerhetsgrupper. Kontakta oss gärna för referenser.

Kontakta oss för
konsultation och åtgärdsplan

Vid förfrågan ring 0708-130 818 eller maila till info@skyddsinsatser.se

0708-130 818

Bred vårdresurs för alla klienter

Varje klient i vår verksamhet har tillgång till samma breda vårdresurs bestående av

  • Leg. läkare, specialist i psykiatri för klinisk bedömning, medicinskt ansvar och sjukskrivning
  • Leg. psykoterapeut för strukturerade samtal och traumabehandling
  • Leg. psykoterapeut med inriktning traumabehandling/PTSD för barn och ungdom
  • Samtalsbehandling med kompetens inom sexuell traumatisering och våld i nära relation.
  • Samtalsstöd vid komplex PTSD
  • Alkohol och drogterapeut för inventering av beroendeproblematik och stödsamtal
  • Beteendevetare för handledning av personal och för stödsamtal och insatsplanering
  • Socionomer för samordning och handledning, uppföljning och återrapportering till dig som uppdragsgivare.

Säkert boende idag

Kvinnohus
Boendet är hemligt, har skalskydd, larm, kameror och personal på plats dygnet runt. Därmed kan akuta placeringar alltid tas emot om ledig plats finns. Kvinnohuset har sex stora rum tillgängliga för klienter och medföljande barn. Här finns tillgång till terapeut som kan ge extra samtalsstöd utöver den MI utbildade personalen. På boendet finns även lärarstöd för medföljande barn. För medföljande barn finns möjlighet till screening för eventuell PTSD av leg. barn- och ungdomspsykoterapeut.

Skyddat boende
Vi har flera lägenheter i varierande storlek på olika orter i landet. Utöver en ansvarig säkerhetssamordnare finns också stöd via en kontaktperson kopplad till varje boendeform. Stödet baseras på klientens behov och förmåga. Oavsett vilket av våra skyddade boenden som klienten bor på står hela vårdteamet alltid till förfogande.

Familjehem
För barn och ungdomar med skyddsbehov finns ett flertal familjehem. Alla med lång erfarenhet av att jobba med skyddspersoner under vår handledning.